Експерти з питань податкової політики проаналізували проект №1232 щодо Податкової амністії

 

Експерти з питань податкової політики Економічної експертної платформи проаналізували проект №1232 та зазначають наступне: 

Проект містить значну частину позитивних норм, обговорених за участі експертів та представників бізнесу, в той же час містить певні невідповідності термінів реалізації, які суттєво ускладнять реалізацію проекту. 

Зокрема це наступні технічні невідповідності: 

 

(1) часу на підготовчу та роз’яснювальну роботу Уряду майже не надається (до 31.03.2020 року), стислі терміни реалізації мали «фатальні» наслідки для амністій ряду країн (Латвії, Італії, Нігерії). Так, лише випуск ОВДП майже займає півроку. Водночас будь-яка пролонгація процесу значно знижує його ефективність. На думку експертів потрібно передбачити щонайменше рік на реалізацію амністії;

 

(2) спеціальні декларації будуть вимагати проведення оцінки вартості іноземних об’єктів декларування, зокрема надання запитів до компетентних органів іноземних держав та/або перекладу документів, необхідних для перевірки. Тривалість процедур перевірки є значно більшою за 180 календарних днів, що надаються проектом податковому органу. Так, тривалість перевірки з питань дотримання принципу "витягнутої руки" сягає до 18 місяців (пп. 39.5.2.8 ПКУ);

 

(3) для підготовки до участі у спеціальному декларуванні фізичній особі потрібно зібрати всі документи щодо кожного об`єкту декларування; за необхідністю здійснити оцінку вартості активів станом на 01.01.2020 та ще й зібрати кошти на сплату 5%-го податку, розмістивши їх залишок на рахунку в українському банку, що зробити досить проблемно за відведений час (5-6 місяців).

 

(4) проект зазначає, що об’єктами декларування для цілей податкової амністії не можуть бути, зокрема:

а) доходи, майно, інші активи, одержані (набуті) декларантом внаслідок вчинення будь-якого злочину, крім:

- злочинів щодо умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), 

- злочинів щодо умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Між тим, оскільки значна частина таких об’єктів могла бути отримана, зокрема, шляхом викривлення у документах, відповідне добровільне декларування фізичною особою може стати підставою для донарахування податків та притягнення до кримінальної відповідальності за підроблення документів. Тому доцільно переглянути та розширити перелік об’єктів, які можуть бути предметом спеціального декларування відповідно до проекту.

 

Виходячи з викладеного вище експерти з питань податкової політики Економічної експертної платформи пропонують обговорити ці пропозиції за участі представників влади, бізнесу, профільних фахівців та внести певні коригування щодо термінів у проект закону №1232.