Експертна оцінка проєктів законів №2275, №2681, №2743 щодо соціального страхування та діяльності профспілок

Фахівці з питань бюджетної політики та фінансового сектору Економічної експертної платформи проаналізували проєкти законів №2275, №2681, №2743 та зазначають наступне:

 

Законопроєкт № 2275. Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Реалізація проєкту призведе до стабілізації функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, відміни принципів паритетності для надання повноцінної можливості державі керувати фондом,  зміни принципу призначення виконавчого директора та зменшення кількості керівного складу. Також проєктом передбачено подання керівниками Фондів та працівниками виконавчих дирекцій «антикорупційних» декларацій, переатестація керівного складу Головного управління та регіональних підрозділів. Вбачається доцільним прийняття проєкту №2275.

 

Законопроєкт № 2681. Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок).

Проєктом передбачено приведення Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» відповідно до сучасних умов праці, а також ліквідування дублювання функцій професійними спілками та посилення ролі окремого працівника у діяльності професійних спілок. Передбачено створення контрольних комісій що є виборним органом з особливим статусом та мають широке коло повноважень. Майно профспілок, їх об’єднань та яке перебувало у їх віданні, володінні та/або користуванні залишається державним майном. Професійні спілки є важливим інститутом громадянського суспільства, їх діяльність повинна бути направлена виключно на підвищення рівня захисту прав, свобод та інтересів працюючих. На цей час спостерігається невідповідність зазначеній меті, тож прийняття та реалізація проєкту №2681 є важливим. Експерти підтримують цей проєкт за основу та мають кілька правок до 2 читання.

 

Законопроєкт № 2743. Законопроєктом передбачено зарахування коштів, що надходять від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - до державного бюджету України. Також проєкт надає повноваження Рахунковій палаті здійснювати фінансовий аудит та аудит ефективності використання коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування. Проєкт передбачає збільшення прозорості використання публічних фінансів тож є позитивним, вбачається доцільним його прийняття та реалізація.

 

Представники аналітичних центрів закликають народних депутатів розглянути та прийняти зазначені проєкти вже на цій парламентській сесії, що призведе до зменшення “розміру держави”, спрощення адміністрування зборів, збільшення рівня захищеності працівника та роботодавця, підвищення прозорості розподілу публічних фінансів.