Експертна оцінка проєкту закону №4303 ДіяСіті

Фахівці Економічної експертної платформи проаналізували проекту Закону України “Щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” №4303 і супутній проєкт змін до Податкового Кодексу і зазначають наступне:

Мета проєкту №4303, зазначена авторами - є важливою та позитивною: формування в Україні передової цифрової економіки протягом найближчих років та зростання частки високотехнологічних продуктів та послуг у загальному ВВП.

В той же час проєкт №4303 та супутній проєкт змін до ПКУ містять низку критичних недоліків, зокрема:

 

1) Проєкт змін до ПКУ передбачає переведення резидентів Дія Сіті на особливі правила оподаткування податком на прибуток, при цьому фактично вводиться концептуально інший податок - має відмінні від податку на прибуток об'єкт, базу та ставку податку - оподатковується не фінансовий результат, а окремі операції з розподілу прибутку та прирівняних до них платежів. Фактично, робиться спроба під виглядом особливого підвиду податку на прибуток ввести податок наближений до так званого податку на виведений капітал або ПнВК. Така спроба запровадження квазі ПнВК в окремому секторі економіки свідчить:

- або про спробу замаскувати фактичну відмову від заміни податку на прибуток ПнВК, незважаючи на те, що таке рішення вже погоджено Національною радою реформ та раніше задекларовано Президентом України. Відзначимо, що такий підхід не дозволить досягнуть відчутного ефекту для економіки та суттєво скоротить корупційні можливості в адмініструванні податку. Більш того, він створює нові ризики й складнощі взаємодії двох систем оподаткування прибутку;

- або про прорахунки у дизайні реформи та законопроектній роботі, тому що у такому випадку в Україні буде діяти відразу два корпоративних податку: квазі НнВК для IT, який матиме низку недосконалостей через спроби зробити його підвидом податку на прибуток, і загальний ПнВК. При цьому відмінності між ними будуть носити не концептуальний, а чисто технічний характер - що істотно ускладнить адміністрування податків, а також законотворчий процес.

 

Слід також підкреслити, що модель квазі ПнВК, яка передбачена для резидентів ДіяСіті, є досить складною, оскільки не спрощує облік, а вводить додаткові правила, які матимуть внутрішні протиріччя, для визначення податку на прибуток, які, за оцінкою експертів, не є простими та містять потенціал для дискреційного підходу з боку податкової служби (замість того, щоб визначати податок на прибуток виключно за правилами бухгалтерського обліку, що насправді є більш простим та зрозумілим).

 

Також не можемо підтримати бажання законотворців обкладати податком на прибуток операції з надання поворотної фінансової допомоги. Зрозуміло, що законотворець такими діями намагається обкласти податком суми, які надаються засновникам та іншим пов’язаним особами на поворотній основі на тривалий строк та/або із подальшою пролонгацією (тобто фактично прибуток розподіляється, але податки не сплачуються). Тим не менш, у ситуації, якщо зазначена поворотна фінансова допомога буде фактично повернута резиденту ДіяСіті слід, як мінімум, передбачити коригування податкових зобов’язань, сплачених раніше.

Крім того, створюються додаткові обмеження щодо взаємодії з нерезидентами за операціями з придбання послуг.

 

До відома: Національною радою реформ 30 червня 2020 року прийнято рішення щодо необхідності повної, а не часткової заміни податку на прибуток підприємств на ПнВК. Президент України прокоментував це: «якщо ми запроваджуємо податок на виведений капітал, то запроваджуйте. Запроваджуйте – і все. Якщо він поліпшує життя людей – треба запроваджувати. Без цих «вправо», «вліво», «трішки», «спробуємо».

 

2) Нова модель оподаткування прибутку містить норми, що мають ознаки прихованого обмеження резидентів Дія Сіті на операції із платниками єдиного податку (пп. 135.2.1.15, 141.9.2.13 та пункт 54 Підрозділу 4 Розділу ХХ). Більш того, запроваджується незрозуміла конструкція, коли витрати компанії понад дозволену суму (5% або 20% суми витрат від будь–якої діяльності за показниками Звіту про фінансові результати») формують її дохід, якій потрібно оподатковувати. При тому, що базою оподаткування квазі-ПнВК є витрати платника податку на виплати третім особам (виведення капіталу). Зазначене не тільки веде до неоднозначного тлумачення цієї норми і породить хвилю суперечок між платниками податків і податковими органами, але й фактично перетворює виплати ІТ-компанії на адресу суб'єктів спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності - в «небажані», які підлягатимуть подвійному оподаткуванню: при виплаті у резидента ДіяСіті і при отриманні у самого ФОП. Такий підхід, замість створення нових можливостей для розвитку IT-галузі руйнує перевірену та успішну систему взаємодії на ІТ-ринку.

 

3) Проект №4303 не спрямований на розвиток всієї ІТ-індустрії, тому що значна кількість стартапів та малих компаній не охоплюється заходами стимулювання. Так, резидентами Дія Сіті можуть стати лише юридичні особи (пп. 14.1.278), хоча велика кількість стартапів існує у формі ФОПів та також потребує створення сприятливих умов для подальшого розвитку. Всі сучасні світові гіганти IT-індустрії починали як невеликі стратапи, однак, згідно з законопроекту - малі компанії із сукупною чисельністю осіб, залучених в якості працівників/гіг-працівників менше ніж 9 осіб - також не мають права на отримання статусу резидента Дія Сіті (п. 3 ст. 6 проекту №4303) – ознаки дискримінації за формою суб’єкта господарювання та чисельності його персоналу.

 

4) Законодавець фактично нав’язує проєктом №4303 бізнесу модель із застосуванням ГІГ-робітників (замість ФОП), яка значно обтяжливіша за цивільно-правові договори та передбачає не актуальні для IT-галузі норми і обмеження, встановлені трудовим законодавством. При тому, що, якщо на певному етапі компанія втратить статус резидента ДіяСіті, доведеться витрачати додатковий час та ресурси на переоформлення контрактів з ФОП, а також поновлення реєстрації ФОП, оскільки укладати з фізичними особами  ГІГ-контракти можуть лише резиденти ДіяСіті. 

Спроба замінити ГІГ-контрактами контракти з ФОП - вбачається недоцільною, а оптимальним є запровадження ГІГ-контрактів як додаткової опції, для тестування цього нового виду контрактів впродовж певного періоду часу. Вочевидь регулювання такого нового виду відносин потребує суттєвого доопрацювання і внесення додаткових законодавчих змін. Так, наприклад, у поточній редакції залишилася неврегульованою низка проблем із припиненням відносин, з відповідальністю, з соціальним страхуванням тощо. Є суттєві ризики того, що податкова і Держпраці можуть перекваліфікувати цих IT-спеціалістів з усіма витікаючими наслідками. Також виникає питання з тим - як реагувати Держпраці на скаргу "гіг-працівника".

Крім того - необхідно суттєво лібералізувати трудове законодавство, щонайменше для всіх креативних індустрій, зокрема і чітко визначити критерії трудових відносин, які виключно у сукупності визначатимуть трудові відносини. Також необхідно дозволити в межах Дія Сіті працювати як за цивільно-правовими договорами, так і за трудовими - за спрощеним трудовим законодавством.

 

5) Проєкт №4303 передбачає створення нового регулятору ІТ-ринку (ст. 12 проекту №4303) із значними дискреційними повноваженнями, а саме: визначає істотні ознаки, які мають або які не мають «дозволені» види діяльності (п. 2 ст. 7 проекту 4303); дозволяє/відмовляє у набутті статусу резидента Дія Сіті, зокрема на свій розсуд погоджує плани реалізації стартап-проектів (п. 6 та 12 ст. 9 проекту 4303); здійснює контроль за дотриманням резидентами Дія Сіті вимог законодавства, проводить їх перевірки, встановлює та збирає звітність (п. 3 ст. 12 проекту 4303). Опис видів діяльності, які можна здійснювати в ДіяСіті - описаний загальними фразами та не містить докладне посилання на ті види ІТ-діяльності, які стандартно використовуються IT-компаніями за КВЕДами. У доповнення до цього - Мінцифри може на власний розсуд розширювати чи звужувати зміст таких загально описаних видів діяльності.

Згідно проєкту - від стартапів вимагатимуть підготовку «бізнес-плану» із суб’єктивною оцінкою такого плану на розсуд Мінцифри. Мінцифри може визначати істотні вимоги до послуг пов’язаних з обігом віртуальних активів. Такі підходи на думку експертів є контрпродуктивним - вони надають регулятору надвисокі дискреційні повноваження та доступ до комерційної таємниці резидентів Дія Сіті, створюють інструмент боротьби з конкурентами для компаній.

 

6) Модель з єдиною саморегулівною організацією, членство в якій є умовою доступу на ринок - виправдана і ефективна у випадках, коли діяльність суб'єктів ринку пов'язана з високими ризиками і негативними екстерналіями, наприклад, для їх клієнтів, що вимагає підтримки високого рівня вимог до їх утворення, навичкам або відповідальності. Наприклад, у разі адвокатської, ветеринарної, страхової, будівельної діяльності тощо, тобто там, де непрофесіоналізм, недбалість або неетична поведінка можуть спричинити тяжкі, непоправні наслідки для їхніх клієнтів. Наприклад -  обвалення будівель і відповідні людські жертви, втрату здоров'я або життя внаслідок лікарської помилки. Очевидно, що IT-ринок і IT-послуги в загальному випадку до таких сфер діяльності не відносяться, а специфічні випадки повинні регулюватися спеціальним законодавством. Тож не зрозумілим виглядає обов’язок для резидентів Дія Сіті стати членами спеціальної неприбуткової організації (Організації резидентів Дія Сіті) з обов’язковими членськими внесками та певним допуском організації до окремої інформації про діяльність резидентів Дія Сіті. Відмова від участі в організації або втрата членства означає невиконання вимог закону та приводить до втрати статусу резидента Дія Сіті. Це робить компанії залежними від їхніх конкурентів, що керують такою організацією, створює загрозу монополізації ринку та може призвести до зловживання комерційною таємницею.

 

Крім зазначеного, запропонований проект не дає відповіді на наступні проблемні питання, що обговорювались у робочих групах  із питань запровадження особливостей оподаткування суб’єктів індустрії інформаційних технологій (на базі проєктів 3933 та 3933-1):

- податкове навантаження на працю - звільнення від сплати військового збору;

- встановлення відповідальності резидентів Дія Сіті, що зловживають преференційними особливостями оподаткування;

- гарантій держави щодо (а) завчасного скасування правового режиму Дія Сіті (Розділ VІI «Державні гарантії інвесторам» проекту 4303 має суто декларативний характер); (б) вільності обрання іншими суб’єктами індустрії форми співпраці з ІТ-спеціалістами та усунення ризиків перекваліфікації співпраці з ФОП на ЄП у трудові відносини або протиправних дій з боку правоохоронних органів.

 

Експерти аналітичних центрів закликають народних депутатів врахувати пропозиції викладені вище та забезпечити реалізацію проєкту ДіяСіті із мінімальним втручанням держави та сприятливими податковими умовами. 

Порівняльна таблиця різних моделей для ІТ галузі:

 

 

Проєкт 3933

Проєкт 3933-1

(з урахуванням проєкту 3979)

Проєкт Дія Сіті

(проєкт 4303)

Чинний формат

(ТОВ + ФОП 3 гр. ЄП)

Податок на прибуток

9%

18% - квазіПнВК*

9% - квазіПнВК

обмеження на работу з ФОП на єдиному податку (>5% витрат)

18%

ПДФО

до 5 МЗП (30 тис грн)* - на загальних підставах, від 5 МЗП - ставка 5% ставка 5% 

з усіх виплат за трудовими відносинами

5% *(із критерієм)

5% (ЄП)

без обмежень

Військовий збір

звільнення

1,5%

1,5%

звільнення


ЄСВ
MIN розмір внеску


5% з доходів осіб за трудовим контрактом, але не менше 5 розмірів мініального страхового внеску, але не більше максимальної бази (15 МЗП).

22% - для інших осіб


5% з доходів, але не менше 2 розмірів мініального страхового внеску

Фіксований

22% з 1 МЗП  (для трудових та гіг контрактів)


Фіксований

22% з 1 МЗП

6 000 грн * 22% * 5 = 6 600 грн

6 000 грн * 22% * 2 = 2 640 грн

6 000 грн * 22% = 1 320  грн,  

6000 грн*22% = 1320грн

Сфера застосування

(податки на працю: ПДФО, ВЗ, ЄСВ та ЄП) 

всі працівники ІТ-компанії

лише працівники за переліком, визначеним Мінцифри

всі працівники або гіг-працівники резидента 

Дія Сіті 

без обмежень

Регулятор ринку

ні

так

так

ні

Строк дії 

10 років

до 31.12.2030

15 років

15 років

без обмежень

Критерії спеціального статусу ІТ-компанії

Питома вага доходів від визначеної економічної діяльності ≥ 90% 

Питома вага витрат на оплату праці ≥ 50%  

Немає податкового боргу 

Не є банкрутом

Відповідає переліку КВЕДів (5 КВЕД)

Включення до спеціального Реєстру

Розмір експортної виручки ≥ 70% від загального доходу 

Питома вага витрат на оплату праці ≥ 70% 

Відповідає КВЕДам, що встановлюються Мінцифри 
Включення до спеціального Реєстру 

Чисельність ≥ 9 осіб

Питома вага доходів від визначеної економічної діяльності ≥ 90% 

Відповідає переліку видів діяльності (9 видів + дозволені КМУ)


Мін поріг для входу у Дія Сіті 1 400 дол США  

(майже 40 тис грн)


Включення до спеціального Реєстру

без обмежень

*розмір МЗП з 01.01.2021 року = 6 000 грн