Оцінка експертів проєкту закону №5600

Щодо проєкту 5600

 

Експерти з питань податкової політики Економічної експертної платформи проаналізували проєкт закону №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень та зазначають, що проєкт містить низку позитивних норм щодо оподаткування викопних копалин та екологічного податку, в той же час містить значну кількість шкідливих для розвитку економіки норм. 

Зокрема це такі ключові негативні норми, які потребують коригування:

 

1. Оподаткування ПДФО за ставкою 18% (замість 5%) доходів від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості (зміни до пп. 172.2) призведе до:

 

- значного удару по інвестиціям у житлову нерухомість 

купівля нерухомості є однією з розумних альтернатив для громадян зберегти кошти від інфляції, яка знову прискорюється (до 8,5%) та зробити інвестицію. За даними Конфедерації будівельників України обсяг такого роду інвестицій (так звані інвестиційні продажи) є одним із головних джерел фінансування будівельної галузі та займає від 20% до 50% в структурі угод на ринку нового житла. Зміна правил призведе до відмови значної частини потенційних інвесторів від купівлі нерухомості внаслідок зниження його інвестиційної привабливості, що призведе до падіння продажів, а згодом і зменшення обсягів будівництва;

 

- вдарить по українцям, що поліпшують умови життя 

норма стане суттєвою перешкодою для купівлі сім'ями, наприклад при народженні дитини, іншого (більшого чи кращого) житла шляхом продажу належних йому кількох об’єктів нерухомості;

 

- тінізації ринку 

небажання сплачувати 20,5% податку (ПДФО 18% + мито 1% + військовий збір 1,5%) від продажу третього та наступних об’єктів нерухомості поверне практики масових фальсифікацій (заниження) цін по угодах купівлі-продажу нерухомості 

Вцілому - обкладання податком на доходи грошових надходжень від продажу власного майна, закладене у поточному Податковому Кодексі - суперечить самій сутності цього податку, позаяк переведення особистої власності з натуральної форми у грошову - не є отриманням доходу. Оподаткуванню може підлягати виключно інвестиційний прибуток, а у випадку здійснення регулярної діяльності з купівлі-продажу або виготовлення-продажу товарів та послуг - підприємницький дохід (якщо доведено факт здійснення підприємницької діяльності). Відповідна норма має бути виключена з ПКУ в цілому.

 

2. Оподаткування ПДВ операцій з продажу житла, наразі такі операції, крім першого постачання житла, звільнено від оподаткування (зміни до пп. 197.1.14) призведе до:

- порушення євроінтеграційних зобов’язань України (Глава 4 Оподаткування, ст. 353, додаток XXVIII (28) Угоди про асоціацію)

оподаткування ПДВ на загальних підставах операції на вторинному ринку житла є порушенням ст. 12 та пп. (j) пункту 1 ст. 135 базової Директиви ЄС 2006/112 від 28.11.2006 року про спільну систему податку на додану вартість, які чітко розділяють операції що підлягають оподаткуванню - продаж на первинному ринку або після конверсії (суттєва модифікація будівлі) та операції, що звільняються від ПДВ – продаж на вторинному ринку. Така позиція закріплена судовими рішеннями ЄС, зокрема у справі C‑308/16  від 16.11.2017 року;

- порушення принципу нейтральності ПДВ 

неможливість для громадянина, у разі продажу житла на вторинному ринку, зарахувати в рахунок зменшення податкового зобов’язання суми ПДВ, що сплачені раніше при купівлі нерухомості (заборона податкового кредиту) призведе до дискримінації (у аналогічних умовах компанія – платник ПДВ матиме право на податковий кредит), що, у свою чергу, спровокує викривлення цін на вторинному ринку житла, створить підстави для маніпуляцій та зловживань. Порушення пинципів роботи ПДВ, зокрема, в частині застосування обов’язку сплати ПДВ до не платника ПДВ;

-  кумулятивного ефекту зростання вартості житла

пригнічення вторинного ринку житла, зростання вартості «вторинного» житла, поряд з факторами прискорення інфляційних процесів та зростання вартості будівельних матеріалів (стимулюється відновленням світовой економіки), вплине на зростання вартості новозбудованого житла, що поряд з відтоком інвестицій, несе ризики загального "застою" на будівельному ринку.

 

3. Процес встановлення місцевих податків та зборів з боку місцевих рад проєктом №5600 виводяться з під дії Закону 1160 щодо регуляторної політики, що «розв'язує» руки місцевим чиновникам та позбавляє громадськість можливості контролю за діями влади

 

4. Проєктом 5600 понується залучення до оподаткування мікровласників земель, звужується пільга для доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, розмір яких знаходиться в межах 0,5 га (діюча норма - не перевищує 2 га). Така норма протирічить ст. 121 Земельного кодексу (розмір ділянок, що безоплатно передаються громадянам для задоволення особистих потреб шляхом виробництва с/х продукції - до 2 га

 

5. Проєктом пропонується встановити мінімальне податкове зобов'язання у розмірі 5% від НГО. Це збільшує навантаження на легально працюючий агро-бізнес, в середньому вони сплачуватимуть додатково до нинішніх податків ще близько 2% НГО. Тож вбачається доцільним встановлення мінімального податкового зобов'язання у розмірі не більше 3% від НГО

 

6. Проєктом передбачено урізання прав на отримання бюджетного відшкодування - зможуть отримати відшкодування лише окремі категорії платників (експортери; інвестори у разі придбання основних засобів; виробники, за ознакою ступеня переробки сировини/комплектуючих не менше 8% ціни готової продукції. Це грубо порушує принципи роботи податку на додану вартість.

 

7. Проєктом передбачено обмеження можливості включення платниками податку до складу податкового кредиту податкових накладних, складених більше ніж 6 місяців (зараз 365 днів) з моменту здійснення операції. За умови масового блокування/призупинення реєстрації податкових накладних така норма може призвести до скритої мотивації контролюючого органу у штучному затягуванні у вирішенні розблокуванні податкових накладних та корупційних ризиків.

 

8. Відповідно до проєкту №5600 - якщо платник оскаржує донараховані зобов'язання, в тому числі в апеляційному органі ДПС, податковій надається право брати у податкову заставу (без рішення суду) рухоме та нерухоме майно платника податку (в тому числі вироблену продукцію). Ця  норма несе суттєві корупційні ризики, а також ризики безпідставної зупинки легального бізнесу.

 

Експерти з питань податкової політики Економічної експертної платформи закликають народних депутатів врахувати викладені пропозиції та скоригувати шкідливі для країни норми до другого читання.

Крім того - всі додаткові надходження, передбачені цим проєктом - мають бути спрямовані не на “проїдання” і не збільшувати перерозподіл через публічні фінанси, а мають бути  використані як компенсатори для зниження інших, найбільш шкідливих для економіки прямих податків.