№1861 Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо трансфертного ціноутворення)

Мета законопроекту

Законопроект розроблено з метою удосконалення існуючої системи державного регулювання трансфертного ціноутворення, усунення суперечностей та конкретизації норм, які негативно впливають на забезпечення реалізації податкової політики з урахуванням міжнародного досвіду та оптимального поєднання фіскальної та регулюючої функції оподаткування, зокрема:
– вдосконалення визначення «пов’язані особи», зокрема в частині порядку підрахунку суми часток корпоративних прав за рахунок збільшення частки володіння особи в наступній юридичній особі в ланцюгу до 50%, оскільки частка володіння корпоративними правами в розмірі 20% в кожній наступній юридичній особі не передбачає фактичної можливості платника податків впливати на рішення осіб у ланцюгу;
– збільшення порогових показників для визнання операції контрольованою та виключення доходів пов’язаних осіб при розрахунку загального обсягу доходу платника податків;
– зменшення штрафу за недекларування операцій та встановлення максимального рівня за відповідний звітний період.

Дата реєстрації
27.01.2015
Стан проходження 
Ухвалено