№1545 Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо розкриття інформації"

Мета законопроекту

Розкриття інформації учасниками ринку фінансових послуг, піднаглядних Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), шляхом розміщення такої інформації на безоплатній основі в загальнодоступній інформаційній базі даних Нацкомфінпослуг та на власних веб-сайтах ліцензіатів у мережі Інтернет.

Дата реєстрації
22.12.2014
Стан проходження 
Ухвалено