№2742 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України

Мета законопроекту

Законопроект підготовлено з метою виключення із Бюджетного кодексу України положень, які послаблюють фінансову незалежність центрального банку країни та не відповідають взятим на себе Україною зобов’язанням за Меморандумом про економічну та фінансову політику.

Дата реєстрації
27.04.2015
Стан проходження 
Ухвалено