Експерти Економічної експертної платформи підтримують проект 1231 "Про верифікацію"

Експерти з питань податкової політики та фінансового сектору Економічної експертної платформи проаналізували проект 1231 та зазначають наступне:

На думку експертів формування якісної законодавчої бази для проведення верифікації державних виплат сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищенню адресності допомоги тим, хто її дійсно потребує, оптимізації бюджетних видатків шляхом перевірки інформації, яка впливає на визначення права та розмір державних виплат.

 

Проект Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» (р. № 1231 від 02.09.2019 р.) розроблено з метою законодавчого врегулювання основних правових та організаційних засад здійснення верифікації державних виплат в Україні.

 

Загальне спрямування законопроекту полягає у створенні надійної системи надання соціальної підтримки незахищеним верствам населення шляхом запровадження єдиної інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу відповідних виплат.

 

Прийняття Закону та його впровадження вирішить актуальні завдання підвищення адресності державних виплат, сприяння розбудові системи соціального забезпечення, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів. Подальша аналітична робота за результатами проведення верифікації дасть можливість удосконалити законодавство у сфері призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат в інтересах громадян України. Це дозволить підвищити ефективність системи соціального захисту населення та заощадити  бюджетні ресурси.

 

Враховуючи вищенаведене, експерти Економічної експертної платформи висловлюють свою підтримку проекту Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» (р. № 1231 від 02.09.2019 р.) та закликають народних депутатів прийняти його якнайшвидше у якості Закону.