Дорожня карта реформ 2020 - податкова та бюджетна реформа

ДОРОЖНЯ КАРТА РЕФОРМ

 

ПОДАТКОВА ТА БЮДЖЕТНА РЕФОРМА

 

Проблеми, які має вирішити реформа

 

Завдяки прогресу у реформуванні податкової сфери згідно рейтингу перешкод для ведення бізнесу - адміністрування податків  займає перше місце і вперше з початку спостережень поступилося місцем ставкам оподаткування (за даними опитувань підприємств). При цьому, номінальне податкове навантаження було істотно скорочено за рахунок зниження ставки ЄСВ до 22%, скасовано необхідність утримання ЄСВ з фізичної особи. Також, було запроваджено прозорі та захищені від зловживань механізми адміністрування ПДВ й електронний кабінет платника податків; скасовано контроль зв'язку з господарською діяльністю в адмініструванні податку на прибуток підприємств; упорядковано надання податкових роз’яснень та користування ними; нещодавно – значно спрощено користування касовими фіскальними реєстраторами і розпочато роботу із запровадження програмних РРО; створено механізм сплати податків та зборів на один рахунок, низку інших позитивних новацій. Одночасно було частково реорганізовано Державну фіскальну службу (ДФС) (насамперед у частині перевірок) та створено Державну податкову службу України та Державну митну службу України. Порівняно з 2013–2015 рр. дещо скорочено економічний розмір уряду – відсоток перерозподілу ВВП через публічні фінанси. Запроваджується середньострокове бюджетне планування.

Проте, проблеми податкової системи все ще залишаються найвагомішими серед перешкод для ведення бізнесу. Глибокі інституційні реформи податкової та митної служби розпочаті, але спрогнозувати результати поки що вкрай важко. Навіть податкова міліція продовжує своє фактичне існування, хоча і в невизначеному статусі. Відсутність реформ митної та фіскальної служб не дозволяє скоротити обсяги зловживань – контрабанди, порушення митних правил та великомасштабної податкової оптимізації із застосуванням офшорів, які залишаються найбільшими «дірами» в податковій системі після ліквідації більшості «податкових ям», що дозволяли масово ухилятися від ПДВ.

Триває боротьба за реформу корпоративного податку – перехід до оподаткування тільки виведеного з бізнесу капіталу (ПнВК), яка є необхідною передумовою глибокого реформування податкової служби. Усе ще надмірно важким залишається оподаткування праці, і це заганяє ринок праці у тінь. 

Збільшення надходжень внаслідок вдалого реформування ПДВ не було використано для зменшення інших податків, натомість загальнодержавні видатки суттєво не зменшуються вже кілька років, знаходячись в межах 40% від ВВП, що є зависоким для нашої країни.

На часі – продовження та подальше поглиблення податкової реформи. Необхідно завершити розпочаті реформи податкової та митної служб, остаточно ліквідувати податкову міліцію й утворити замість неї нову, винятково аналітичну структуру з розслідування великомасштабних економічних злочинів, яка мала б замінити також відповідні підрозділи інших відомств. 

Економічне зростання, надходження від приватизації та детінізації економіки, а також усі можливості для скорочення бюджетних та квазібюджетних витрат (зокрема, але не тільки, ефект ProZorro, верифікація соціальних та пенсійних виплат, оптимізація витрат на інші цілі) потрібно використати для поступового скорочення загальнодержавних видатків, що дозволить надалі знизити податкове навантаження на заробітну плату та запровадити інноваційну модель податку на виведений капітал замість податку на прибуток підприємств. 

Податки на землю та інше нерухоме майно потребують удосконалення та впорядкування, що дозволить підвищити надходження від них та використати їх для подальшого підвищення спроможності місцевих бюджетів, що, своєю чергою, дозволить скоротити податки на доходи фізичних осіб (домогосподарств) – одні з найбільш шкідливих для економічного зростання, за даними ОЕСР, через  відповідні зміни до розмірів субвенцій з центрального бюджету.

 

ЦІЛЬ 1. Проста, прозора та передбачувана податкова система, що вимагає мінімальних затрат часу для розрахунку та сплати податків 

 

 1. Перейти до оподаткування розподіленого прибутку (податок на виведений капітал) з компенсацією втрат бюджету за рахунок зниження неефективних видатків бюджету та вдосконалення оподаткування майна підприємств.
 2. Зменшувати податкове навантаження на фонд оплати праці, в тому числі за рахунок скасування військового збору та єдиного внеску та включення їх до ПДФО з компенсацією втрат бюджету за рахунок зниження неефективних видатків бюджету, що створить умови для виходу бізнесу з тіні.
 3. Удосконалити систему оподаткування землі та нерухомого майна з метою зменшення дискреційності, зробивши його більш справедливим. Зараховувати податки на землю та нерухоме майно до ПДФО, ПнПП, ЄП. Вирівнювати умови ведення бізнесу для «тіньового» та легального ринку оренди землі, зокрема шляхом вирівнювання податкового навантаження.
 4. Контролюючому органу заборонити направляти матеріали перевірки платника податків до органів досудового розслідування, прокуратури до моменту виникнення податкового боргу, за виключенням випадків вилучення документів згідно із Кримінальним процесуальним кодексом України.
 5. Переглянути перелік податкових пільг у напрямку їх зменшення. 
 6. Удосконалити оподаткування малого бізнесу та спрощену систему оподаткування з метою мінімізації зловживань, зокрема: виокремити податок на землю з ЄП усіх груп; скасувати обов’язок використовувати РРО для усіх ФОП 2 та 3 групи, окрім чітко окресленого кола платників з підвищеним ризиком перевищення лімітів, яке має визначатися виключно на основі економічної доцільності.
 7. Перенести адміністрування (створення та внесення змін до програмних продуктів) податкових та митних баз даних до незалежної структури або Мінфіну.
 8. Продовжити реалізацію антиофшорних ініціатив з мінімізацією корупційних вразливостей при їх адмініструванні.
 9. Привести оподаткування грошових надходжень від продажу особистого майна у відповідність до економічної логіки - оподаткування отриманого чистого доходу (якщо він є), на противагу сплати податку від суми продажу.
 10. Виключити з переліку підакцизних товарів автотранспортні засоби.
 11. Трансформація дивідендної політики держави в частині перегляду взаємовідносин власника (держави) та державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.
 12. Скасувати заборону ввезення на митну територію України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів дозволивши маркування цих товарів на акцизних складах в Україні.

Рішення приймає: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України.

 

ЦІЛЬ 2. Знижено рівень перерозподілу ВВП через публічні фінанси до 35% для забезпечення швидкого економічного зростання 

 

 1. Впровадити фіскальну політику, яка була б спрямована на зниження частки загальнодержавних видатків до 35% від ВВП, а також фіскальні правила, які б обмежували частку перерозподілу ВВП через бюджети. 
 2. Переглянути статті бюджетних видатків для оптимізації структури, збільшення ефективності та зменшення розміру видатків бюджету 2020 рр.
 3. Забезпечити ефективну верифікацію отримувачів соціальних виплат та пільг і пенсійних виплат, що дозволить виявити «мертві душі» та призведе до економії держбюджету. 
 4. Реформувати систему соціального страхування з метою зменшення бюджетних видатків, зокрема скасувати загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві, замінити на обов'язкове приватне страхування.
 5. Встановити KPI для бюджетних програм, оприлюднювати кошториси усіх бюджетних установ. Визначення ефективності витрачання коштів на державні програми.

Рішення приймає: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Міністерство соціальної політики України. 

 

ЦІЛЬ 3. Інституційна реформа контролюючих органів, покращено адміністрування.

 

 1. Завершити інституційне становлення ДПС та ДМС, набір співробітників на відкритих конкурсах, гарантувавши їм гідні зарплати та автоматизацію процесів.
 2. Ліквідувати податкову міліцію та позбавити інші правоохоронні органи (МВС, СБУ тощо) функції розслідування економічних злочинів і створити єдиний аналітичний орган з розслідувань вказаних злочинів у системі органів виконавчої влади із забороною працювати в новому органі старим співробітникам правоохоронних органів.
 3. Забезпечити у Митному кодексі принципи і процедури відкриття та функціонування митного режиму вільної митної зони, а також її складових - митних постів і зон митного контролю.
 4. Забезпечити відкриття деперсоніфікованої інформації з митних баз.
 5. Сформувати ефективні KPI для ДПС та ДМС та постійно моніторити їх виконання  для більш обґрунтованої оцінки діяльності служб.
 6. Встановити певну суму відповідальності держави, яку можливо стягнути без доведення розміру збитків, у разі встановлення протиправності рішення, діяння контролюючого органу. 
 7. Вдосконалити модель електронних ТТН, забезпечення електронного документообігу для всіх суб’єктів господарювання.
 8. Зменшити витрати та часу платників податків на податкове адміністрування, запровадити спрощений облік для юридичних осіб із обігом до 40 млн на рік.

Рішення приймає: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України.